اخرین محصولات ثبت شده

محاسبه کینتیک (درجه) واکنش با رسم نمودار

جهت گزارش کینتیک و درجه واکنش در گزارش نهایی طرح ها و یا مقالات مرتبط با حوزه شیمی، مهندسی محیط زیست، مهندسی بهداشت محیط و بیوشیمی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار طراحی تصفیه خانه آب (ساده و کاربردی)

نرم افزار طراحی تصفیه خانه آب (ساده و کاربردی)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل